Загальна інформація про викладачів

Підготовка студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності “Облік і аудит” базується на високо-кваліфікованому науково-педагогічному потенціалі.

Більшість працівників, які забезпечують підготовку студентів спеціальності “Облік і аудит”, періодично підвищують свою кваліфікацію у науково-дослідних та навчальних установах України, а також у закордонних стажуваннях. Науково-педагогічні кадри працюють над кваліфікаційним зростанням: навчаються у аспірантурі, захищають кандидатські дисертації, пишуть докторські дисертаційні дослідження. Так, за останні п’ять років роботи 42 викладача пройшли відповідне стажування за фахом у інших вузах, 2 осіб завершили навчання в аспірантурі та успішно захистили кандидатські дисертації, 3 осіб захистило дисертації на здобуття вченого звання доктора наук.

Загальну кількість працівників кафедри обліку і аудиту складає 21 особа (з них 1 доктор наук та 16 кандидатів наук).

Система добору кадрів кафедри обліку і аудиту здійснюється на конкурсній основі. Всі науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію: проходять стажування у науково-дослідних та навчальних установах, навчаються у аспірантурі, захищають кандидатські дисертації, пишуть докторські дисертаційні дослідження. Протягом останніх п’яти років 19 викладачів пройшли стажування у інших вузах, 6 осіб успішно захистили кандидатські дисертації.

Працівники кафедри є авторами наукових монографій, підручників, посібників, методичних вказівок, за якими здійснюється підготовка студентів. Викладачі кафедри є авторами підручників з напряму облік і аудит, які користуються великою популярністю серед студентів та викладачів багатьох вузів України.

Організація навчально-методичної роботи у Львівському університеті передбачає тісну взаємодію між проректорами з навчальної та виховної роботи, навчально-методичним відділом, методичними радами факультетів. Ряд питань, пов’язаних із сучасними концепціями навчання, обміном передовим досвідом, новими формами і методами навчання та контролю розро¬бля¬ються на кафедрі педагогіки, доповідаються на навчально-методичних конференціях. Зокрема, нові форми та методи викладання дисциплін, пов’язаних з проблематикою обліку і аудиту, обговорюються на наукових та методичних семінарах кафедри, сесіях та конференціях (зокрема міжнародних), що відбуваються на базі факультету.

Очолює випускаючу кафедру професор, доктор економічних наук Ковалюк Олексій Миколайович.