Список працівників кафедри

Ковалюк Олексій Миколайович, Завідувач кафедрою
Наукові інтереси - Фінансовий механізм організації екноміки держави. Фінансовий менеджмент і фінансовий аналіз підприємства.
переглянути
Бандура Звенислава Любомирівна, Доцент
Наукові інтереси - аудит, облік, обліково-аналітичні системи в управлінському обліку.
переглянути
Вейкрута Лілія Степанівна, Доцент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є аналітичне забезпечення управлінських рішень в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.
переглянути
Дутчак Ірина Богданівна, Доцент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є облік і аудит у зарубіжних країнах, державне регулювання фармацевтичного ринку, облік і управління діяльністю підприємств сфери послуг, облік і звітність за міжнародними стандартами.
переглянути
Кріль Ярослава Ярославівна , Доцент
Наукові інтереси - Досліджує проблеми удосконалення податкового законодавства України, облік фінансових послуг.
переглянути
Мельник Наталія Василівна, Доцент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є вивчення чинників та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні та актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання різних сфер діяльності.
переглянути
Москаль Наталія Володимирівна, Доцент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є теорія, організація та методика аудиту в сучасних економічних умовах.
переглянути
Нашкерська Галина Володимирівна, Доцент
Наукові інтереси - Фінансовий облік, оцінювання об’єктів у фінансовому обліку
переглянути
Плиса Зоряна Петрівна, Доцент
Наукові інтереси - бухгалтер. облік, аудит, логістика, страхування, фінансовий аналіз.
переглянути
Раделицький Юрій Орестович, Доцент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є формування конкурентного ринку фінансових інвестицій в Україні, удосконалення економічного аналізу, протидія економічній злочинності, фінансова безпека.
переглянути
Струк Наталія Семенівна, Доцент
Наукові інтереси - Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку, як науки; методологія фінансового та управлінського обліку; розвиток економічного аналізу підприємницької діяльності, теорія і практика ділового партнерства підприємств, вдосконалення методики ведення бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.
переглянути
Тенюх Зоряна Ігорівна, Доцент
Наукові інтереси - Особливості функціонування та регулювання діяльності державного сектора економіки та стратегічних підприємств. Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління; забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського та управлінського обліку, облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
переглянути
Цікало Євген Іванович, Доцент
Наукові інтереси - Автоматизація облік і аудиту, обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень.
переглянути
Швець Володимир Євгенович, Доцент
Наукові інтереси - Методологічні та історичні аспекти обліку, аналізу та контролю господарської діяльності в Україні; еволюція грошового обігу та банківництва; економічний аналіз і контроль ринку антикваріату; закономірності формування та розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання; судово-бухгалтерська експертиза.
переглянути
Шевчук Віра Романівна, Доцент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту підприємств, а також впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту у вітчизняну облікову практику.
переглянути
Юрченко Олександра Богданівна, Доцент
Наукові інтереси - Людський капітал підприємства (його оцінка, розвиток); особливості обліку у бюджетних установах, перехід бюджетних установ на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; порядок формування фінансової звітності підприємств, аналіз її показників та ін.
переглянути
Бабінська Соломія Ярославівна, Асистент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є організація та методика аналізу на підприємствах, а також особливості діяльності, управління та організації обліку в корпоративних торговельних мережах України.
переглянути
Головчак Ганна Василівна, Асистент
Наукові інтереси - Дослідження та аналіз діяльності суб’єктів ринку житлово-комунальних послуг України, організація обліку та контролю на підприємстві
переглянути
Пелех Уляна Василівна, Асистент
Наукові інтереси - Дослідження державного регулювання процентних ставок, теорія і практика бухгалтерського обліку.
переглянути
Попівняк Юлія Михайлівна, Асистент
Наукові інтереси - Розвиток бухгалтерського обліку в Україні, методика ведення фінансового обліку на вітчизняних промислових підприємствах, особливості оподаткування підприємств, теорія і практика обліку та управління витратами.
переглянути
Хоча Надія Володимирівна, Асистент
Наукові інтереси - Основною сферою наукових інтересів є вивчення та тенденції розвитку малого підприємництва в Україні, теоретичні та практичні аспекти застосування спрощеної та загальної системи обліку малими підприємствами.
переглянути
Олексишин Леся Теодорівна, Інженер

переглянути