Навчально-методична література

1. Благодир Я.Я. Методичні рекомендації до курсу “Облік фінансових послуг” для студентів економічного факультету спеціальності “Облік і аудит” та “Прикладна статистика” / Я.Я. Благодир, Ю.М. Попівняк. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 146 с.

2. Дутчак І.Б. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Облік діяльності на підприємствах сфери послуг» для студентів спеціальності «Облік і аудит» , «Прикладна статистика». − Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 24 с.

3. Дутчак І.Б. Методичні вказівки до вивчення курсу «Облік і аудит у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності «Облік і аудит», «Міжнародна економіка». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 60 с.

4. Дутчак І.Б. Методичні рекомендації до написання курсової роботи по предмету «Облік діяльності на підприємствах сфери послуг» для студентів економічного факультету спеціальності «Облік і аудит». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.

5. Методичні рекомендації до написання курсової роботи по предмету «Фінансовий аналіз» для студентів економічного факультету спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / Уклад. Вейкрута Л.С., Дутчак І.Б. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 33 с.

6. Методичні рекомендації до написання курсової роботи по предмету «Організація обліку» для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» / Уклад. Дутчак І.Б., Неманова Х.Л. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 33 с.

7. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів економічного факультету спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / Уклад. Вейкрута Л.С., Дутчак І.Б. – 2-ге вид. перероб. і доп. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.– 32 с.

8. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і аудит у зарубіжних країнах» для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»; 6.030509 «Облік і аудит» / Уклад. Дутчак І.Б. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 60 с.

9. Мельник Н.В. Методичні рекомендації та завдання для проведення семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «Логістика» для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Уклад. Мельник Н.В. – Львів: Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.

10. Мельник Н.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт з навчальної дисципліни «Логістика» для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Уклад. Мельник Н.В. – Львів: Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 57 с.

11. Ковалюк О.М., Бандура Д.Л., Мельник Н.В. Робоча програма виробничої практики для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Уклад. Ковалюк О.М., Бандура Д.Л., Мельник Н.В. – Львів: Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38 с.

12. Ковалюк О.М., Бандура Д.Л., Мельник Н.В. Робоча програма виробничої (переддипломної) практики для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Уклад. Ковалюк О.М., Бандура Д.Л., Мельник Н.В. – Львів: Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 22 с.

13. Ковалюк О.М., Бандура Д.Л., Мельник Н.В. Робоча програма виробничої (науково-дослідної) практики для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Уклад. Ковалюк О.М., Бандура Д.Л., Мельник Н.В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 22 с.

14. Нашкерська Г.В. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр».- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 31 с.

15. Нашкерська Г.В. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». - Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012 . – 24 с.

16. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Фінансовий облік 1” для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” .- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012 .- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 88 с.

17. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Фінансовий облік 2” для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” .- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

18. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий облік ”для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -79 с.

19. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 109 с.

20. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. - Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 93 с.

21. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” .- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 16 с.

22. Нашкерська Г.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий облік 1” для студентів економічного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” .- Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 18 с.

23. Струк Н.С., Ковалишин У.В. . Фінансовий облік І: практикум / Струк Н.С., Ковалишин У.В. – Львів: Друк СПД «Синчук В.В.», 2006. – 80 с.

24. Струк Н.С., Ковалишин У.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності фінанси / Струк Н.С., Ковалишин У.В. – Львів: Друк СПД «Синчук В.В.», 2006. – 81 с.

25. Струк Н.С., Ковалишин У.В. Фінансовий облік І: практикум. – видання 2-ге перероб. і доповн / Струк Н.С., Ковалишин У.В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка., 2010. – 92 с.

26. Струк Н.С. Управлінський облік : конспект лекцій / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014 (доповнений). - 175 с.

27. Струк Н.С. Фінансовий облік 1: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014 (доповнений і перероблений). - 287 с.

28. Струк Н.С. Фінансовий облік 2: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014 (доповнений і перероблений). - 242 с.

29. Струк Н.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Управлінський облік” для студентів заочної форми навчання / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014. - 61с. (доповнені та перероблені).

30. Струк Н.С. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» студентами спеціальності “Облік і аудит” / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2010. - 61 с.

31. Струк Н.С. Управлінський облік: Практикум з управлінського обліку для студентів економічних спеціальностей / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014. - 69 с.

32. Струк Н.С. Фінансовий облік І: Практикум з фінансового обліку для студентів економічних спеціальностей / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2013. - 92 с.

33. Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ : Практикум з фінансового обліку для студентів економічних спеціальностей / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2013. - 73 с.

34. Струк Н.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Облік на підприємствах малого бізнесу” для студентів заочної форми навчання / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2010. - 25 с.

35. Струк Н.С. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Управлінський облік» студентами спеціальності “Облік і аудит” / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2010. – 23 с.

36. Струк Н.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий облік 1” для студентів заочної форми навчання / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014. - 26 с.

37. Струк Н.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий облік 2” для студентів заочної форми навчання / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014. - 20 с. (доповнені та перероблені).

38. Струк Н.С. Методичні рекомендації для виконання та оформлення дипломних робіт та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності «Облік і аудит» / Н.С. Струк. - Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І.Франка, 2014. - 35 с. (доповнені та перероблені).

39. Струк Н.С. Методичні рекомендації до виконання та оформлення магістерських робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Облік і аудит» / Н.С. Струк. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. - 45 с. (доповнені та перероблені).

40. Тенюх З.І. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінський облік» / Тенюх З.І. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 68 с.

41. Тенюх З.І. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт з навчальної дисципліни «Управлінський облік» / Тенюх З.І. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.

42. Цікало Є.І. Збірник задач для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” / Є.І. Цікало, Ю.М. Попівняк. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 176 с.

43. Цікало Є.І. Збірник тестів з дисципліни “Бухгалтерський облік” / Є.І. Цікало, Ю.М. Попівняк, Н.В. Хоча. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 172 с.

44. Швець В. Є. Практикум з курсу «Державний фінансовий контроль» для студентів економічного факультету спеціальності «Облік і аудит» / В. Є. Швець, Н. В. Москаль / Рекомендовано до друку кафедрою обліку і аудиту, протокол №1 від 09.02.06. – Львів, 2006. – 28 с.

45. Швець В.Є. Методичні вказівки до виконання практичних занять з предмету „Судо¬во-бухгалтерська експер¬тиза” для підготовки усіх форм навчання за спеціальністю облік і аудит” / В.Є. Швець. - Львів: Львівський національний університет ім.Івана Франка, 2004.

46. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Практикум / В.Є. Швець, З.Л. Бандура. - Львів: Вид-ня юрид.ф-ту ЛНУ ім.Івана Франка, Серія: метод. матеріали: ч.277, 2004. – 39 с.

47. Швець В.Є. Практикум з курсу «Економіч¬ний аналіз» / В.Є. Швець. - Львів: Львівський національний університет ім.Івана Франка, 2004. – 36 с.

48. Швець В.Є. Практикум з курсу „Контроль і ревізія” / В.Є. Швець, Н.В. Москаль. - Львівський національний університет ім.Івана Франка, 2005. – 27 с.

49. Швець В.Є. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з «Державного фінансового контролю» / В.Є. Швець, Н.В. Москаль. - Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 26 с.

50. Швець В.Є. Практикум з курсу «Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання» / В.Є. Швець, Ю.О. Раделицький. - Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 40 с.

51. Шевчук В.Р. Напередодні. Ситуаційна вправа. Фінанси. Збірник ситуаційних вправ. - К.: CEUME, 2005.- С.338-344.

52. Шевчук В.Р. Напередодні. Методичні вказівки до ситуаційної вправи. Фінанси. Методичні вказівки до ситуаційних вправ. – К.: CEUME, 2005.- С.345-360

53. Юрченко Л. Б. Практичні завдання з курсу «Облік у бюджетних установах» для студентів економічного факультету / Л. Б. Юрченко, Н. В. Москаль / Рекомендовано до друку кафедрою обліку і аудиту, протокол №1 від 09.02.06. – Львів, 2006. – 20 с.

54. Юрченко О.Б. Практикум з дисципліни «Звітність підприємств» / О.Б. Юрченко. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 59 с.

55. Юрченко О.Б. Практикум з дисципліни «Облік в бюджетних установах» / О.Б. Юрченко. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с.

56. Юрченко О.Б. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт студентами з навчальної дисципліни «Звітність підприємства» / О.Б. Юрченко. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 45 с.

57. Юрченко О.Б. Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт студентами з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» / О.Б. Юрченко. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с.

58. Яструбський М.Я., Струк Н.С., Левик І.С. Фінансовий облік І : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво». – Львів : В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. -224с.