Міжнародна діяльність кафедри обліку і аудиту

Міжнародна діяльність кафедри обліку і аудиту

Львівський національний університет імені Івана Франка підтримує партнерські зв’язки на рівні угод з 76 навчальними закладами та установами світу. Постійно поновлюються угоди про співробітництво з університетами, з якими співпраця Університету триває вже багато років. Низка факультетів і кафедр мають свої угоди з відповідними підрозділами зарубіжних інституцій.

Університет бере участь у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах. Співробітники, науковці та аспіранти Університету отримують гранти INTAS, ДААД, індивідуальні гранти та стипендії стажування та навчання за кордоном, у різноманітних міжнародних проектах: Темпус-Тасіс , «Балтійські університети», Еразмус-Мундус, Coperniсus тощо.

З 2007 р. Університет є учасником Програми Європейської Комісії «ЕразмусМундус – Вікно зовнішньої співпраці для Білорусі, України та Молдови (Лот 6)». Програма надає можливість студентам впродовж двох семестрів пройти навчання в європейському університеті-партнері. Студенти, які вже отримали базову вищу освіту, мають змогу отримати європейський диплом магістра після навчання за кордоном. Аспіранти мають можливість проводити дослідження в університеті-партнері впродовж двадцяти місяців. Викладачі, наукові співробітники можуть пройти стажування або виконувати науковий чи методичний проект впродовж 1-6 місяців залежно від проекту. Учасниками програми від Університету стали 82 особи: 38 студентів, 15 магістрів, 20 аспірантів, 1 пост-докторант, та 8 викладачів.

В Університеті створено Українсько-Австрійське бюро кооперації в освіті, науці та культурі, відкрито Британський центр, Центр італійської мови і культури, Центр країн Північної Європи, Центр грецької мови і культури ім. Арсенія Еласонського. Центри мають сучасне аудіо-відео- устаткування, бібліотеки, де співробітники та студенти Університету користуються науковою та методичною літературою, періодикою, вивчають іноземні мови. Центри надають щорічно багато стипендій для навчання та стажування за кордоном. Щорічно у закордонні відрядження скеровується понад 900 співробітників і студентів Університету (в т.ч. за угодами близько 300 осіб) на наукову роботу і наукове стажування, для участі у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах. Викладачі Університету працюють лекторами у вищих навчальних закладах Польщі, США, Німеччини, Австрії.

Результати закордонних відряджень дають можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень проведення семінарських занять, на основі зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до курсів, видаються монографії та статті, поповнюються бібліотечні фонди.

Найбільш інтенсивною є співпраця з найближчими сусідами, Республікою Польща. Підписано 15 угод з вищими навчальними закладами Польщі: Варшавським, Вроцлавським, Ягелонським, Сілезьким, Опольським, Люблінським, Жешівським, Познанським університетами, Краківським педагогічним університетом, Люблінською політехнікою, Вищими педагогічними школами Кельц, Ченстохови, Вищою школою управління та адміністрації м. Перемишля та Інститутом фізики ПАН, Академію спеціальної педагогіки ім. Марії Грегорджевської.

Кожного року за кордон відряджається на навчання, стажування, мовно-ознайомчу практику, для участі у семінарах і конференціях, літніх школах понад 300 студентів.

Серед студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Швеції більшість студентів з факультетів іноземних мов і факультету міжнародних відносин. Студенти географічного, історичного, філологічного і міжнародних відносин проходять навчальні практики в Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччини та Австрії. Влітку студенти Університету працюють в літніх учнівських таборах США.

Студенти Університету мають можливість вивчати понад 30 іноземних мов. В Університеті вивчають всі слов’янські мови. Багато випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах США, Польщі, Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції, Канади, Швейцарії, Швеції.

Кращі студенти Університету отримують іменні стипендії зарубіжних меценатів: Б.Чемеринського (Канада), імені Б.Барабаша (США), Анни і Теодора Беш «Калина» (Канада), родини Лозинських (CША); кращі аспіранти Університету отримують стипендії імені Товариства Косбілд (Канада).

На запрошення до Університету приїжджають відомі зарубіжні вчені для наукової роботи, стажування та участі в конференціях. Щорічно в Університеті працює біля 10-ти іноземних лекторів-мовників з Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Японії, Македонії, Польщі, Чехії, Естонії, Хорватії. Згідно з угодами про співпрацю студенти з Польщі, Болгарії, Чехії проходять практику на філологічному, географічному, історичному факультетах та культури і мистецтв. За скеруванням Міністерства освіти і науки України, на факультеті міжнародних відносин, філологічному, філософському, історичному факультетах проходять стажування студенти з Польщі та Чехії.

На підготовчому відділенні для іноземних громадян та факультетах Університету навчаються іноземні студенти з Росії, Японії, Китаю, Кореї, Сербії, Молдови, Азербайджану, Узбекистану, Білорусі, Італії, Лівану, Туреччини, Румунії, Бразилії, Палестини.

В Університеті проводяться зустрічі студентів та співробітників з дипломатичним корпусом, акредитованим в Україні. Університет відвідували посли Франції, Швеції, Бельгії, Великої Британії, Нової Зеландії, Норвегії, Греції, Бразилії, США, Індії, Туреччини, Канади, В’єтнаму, представники посольств Японії, Угорщини, США, численні зарубіжні делегації.

Кафедра обліку і аудиту активно налагоджує зв'язки з представниками економічних факультетів інших країн. Зокрема запрошує науковців для проведення зустрічей зі студентами та семінарів з викладачами.

Для участі у щорічній міжнародній студентсько-аспірантській конференції беруть участь також студенти з Росії, Польщі та інших країн. Згідно протоколів роботи секції облік у та аудиту за час роботи Міжнародної студентсько-аспірантської конференції нараховуємо 5-х представників Республіки Польща та 3-x Республіки Бєларусь серед учасників роботи секції.

У свою чергу, студенти спеціальності щорічно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, які організовуються вузами інших країн під час проведення ними конференцій.

Проф. Ковалюк О.М. підтримує багаторічні наукові зв’язки з колегами з Вищої школи економії і права ім. Едв. Ліпінського (Польща).

Доцент Швець В.Є. тісно співпрацює у процесі реформування української бізнес-освіти з доктор Аніта Шигула (Польща, Кельце), доктор Тереза Шот-Габрись (Польща, Люблін), професор Анна Домбровська (Польща, Варшава), доктор Марко Тимчев (Болгарія, Софія), доктор Олександр Бугров (Росія, Москва), професор Олександр Баюра (Бєлорусь, Брест).

Викладачі та науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими та навчальними закладами у межах наукового стажування та обміну науковим досвідом.

Доцент Вейкрута Л.С. пройшла річне стажування на базі кафедри обліку Ягелонського університету у рамках стипендії імені Яна Кіркланда (Польща) а також брала участь у стажуванні за програмою USAID «Реформування бізнес освіти в Україні» у діяльності Консорціуму із удосконалення бізнес освіти в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, та за програмою “Managerial Accounting Training” у Niels Brock Business College, Копенгаген. Була дворазовим стипендіатом стипендії імені Королеви Ядвігі-Ягелонський університет м. Краків (Польща) та у межах обміну досвідом відбула виробниче стажування у економічному департаменті поліграфічної фірми “Inside Marlena Zieba”(Польща).

Доцент кафедри Шевчук В.Р. та доцент Нашкерська Г.В. успішно склали іспити та отримали міжнародні сертифікати за програмою CAP I SIPA, що в свою чергу дозволило цим викладачам проводити навчальну діяльність з реформування стандартів обліку і аудиту до міжнародних стандартів.

Інформаційний, організаційний та науково-методичний супровід міжнародної діяльності:

1. Документальна підтримка отримання візи та регістраційна підтримка студентів, які знаходяться на міжнародному стажуванні.

2. Організаційні заходи щодо залучення до викладання в університеті спеціалістів з інших країн.

3. Підвищення кваліфікації викладачів.