Інформація про особливості навчання

Навчання студентів спеціальності “Облік і аудит” відбувається у комп’ютерних класах Львівського національного університету імені Івана Франка, що мають сучасне програмне забезпечення, наявні пакети прикладних програм, які використовуються в циклах природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін.

На кожній кафедрі факультету та в деканаті є комп’ютери, принтери, сканери та розмножувальна техніка. Для забезпечення процесу наочності представлення інформації та підвищення якості навчального процесу використовуються проектори.
Економічний факультет забезпечений комп’ютерами, які під’єднані до інформаційної системи Університету та глобальної мережі Інтернет.

Програмне забезпечення виконання начального плану спеціальності “Облік і аудит” на економічному факультеті і у філіях включає такі стандартні програмні продукти, як Microsoft Office 2010, 2003 (World, Exсel, Access), а також, спеціалізовані програмні продукти, такі як "1С: Підприємство" та "Парус 7".

Система програм "1С: Підприємство" призначена для вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку які стоять перед суб’єктами господарювання, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі. Програмні продукти "1С: Підприємство" включають 1С: Документообіг, 1С: Бухгалтерія 8 для України, 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України, 1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України та ін. Програмний продукт 1С:Бухгалтерія 8 - універсальна програма, призначена для автоматизації бухгалтерського обліку, включаючи підготовку регламентованої звітності. Програма забезпечує ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види господарської діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, надання послуг, виробництво та інші.

Львівський національний університет імені Івана Франка має потужну базу для забезпечення студентських соціальних потреб. Велику роль у повноцінному розвитку студента відіграє фізичне виховання та заняття спортом. Для цього в Університеті функціонує потужний навчально-спортивний комплекс з власним стадіоном, басейном у приміщенні та розвиненою спортивною інфраструктурою. Студенти початкових курсів в обов’язковому порядку відвідують заняття з фізкультури. Викладачі кафедри фізичного виховання, багато з яких в минулому професійно займалися спортом, організовують секції різноманітних спортивних напрямків, де студенти мають змогу поглиблено займатися тим видом спорту, в якому досягли найбільших успіхів. При інтенсивній роботі в спортивній секції передбачено заміну занять фізкультурою в загальній академічній групі на індивідуальні заняття в секції. При спортивному комплексі організовуються змагання з різних видів спорту, а також регулярно проводиться Універсіада, що включає студентські спортивні змагання з різних дисциплін між факультетами університету. Багато студентів беруть участь та отримують нагороди у міжвузівських змаганнях. У спорткомплексі університету працює бригада лікарів, що дозволяє проводити огляд студентів з метою допуску до занять та змагань, а також своєчасно забезпечувати медичну допомогу.

Студенти спеціальності “Облік і аудит” беруть активну участь у підготовці загальнофакультетських заходів благодійного, виховного та розважального характеру – до Дня св. Миколая, Великодня, Пам’яті жертв Голодомору та репресій, Дня української мови, Шеченківських, Франкових днів, Листопадового чину, Дня героїв, «Міс та містер економічного факультету», «День Валентина» та інші. Також на факультеті випускається студентський журнал «Ek-you», діє проводове студентське радіо.

У Львівському університеті працює профспілковий комітет студентів, що являє собою громадську організацію студентів Університету. Метою профспілкового комітету є здійснення представництва та захисту соціальних прав та інтересів студентів. Вступ до профспілки здійснюється на добровільних засадах. Профком об’єднує близько 10 тисяч студентів. За допомогою профкому студент може оформити матеріальну допомогу, лікуватися та харчуватися у санаторії-профілакторії Університету, відпочити під час канікул на морі або в горах.

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка є однією з найдавніших і найбільших університетських бібліотек України, займає дві окремі будівлі та володіє фондом у понад 3 млн. примірників оригінальної та раритетної літератури, написаної 140-а мовами світу. Її тематика охоплює всі напрями навчального та наукового процесу спеціальностей, за якими проводиться процес підготовки бакалаврів на факультетах університету. У структурі бібліотеки - 13 відділів, 12 абонементів, 24 читальні зали. Крім основних навчальних абонементів та читальних залів працюють міжбібліотечний абонемент, спеціалізовані читальні зали відділу бібліографії, відділу рідкісної та рукописної книги, виставка нових надходжень, філії у студентських гуртожитках.

На всіх факультетах є відділення загальноуніверситетської бібліотеки (книгосховища та читальні зали), де зосереджена навчальна, наукова та періодична література, проблематика якої пов’язана із специфікою відповідного факультету. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка є центром об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти західного регіону України, якому підпорядковується 31 бібліотека, з яких 11 - львівські.

З третього курсу студенти економічного факультету отримують можливість доступу до фондів наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України, які налічують понад 7 млн. примірників.