Новини

Про кафедру

Незважаючи на світову фінансову кризу, потреба у фахівцях спеціальності “Облік і аудит” не тільки не знизилася, а навпаки має тенденцію до зростання. Це пов’язано з пошуком додаткових резервів економічного зростання, де традиційно важливе місце займає бухгалтерський облік, без якого неможливо керувати будь-яким підприємством чи організацією. На зростання ролі бухгалтерського обліку та потребу підготовки відповідних фахівців, у Львівському університеті, звернули увагу ще у 1850 році на факультеті “Права і адміністрації”, і відтоді виокремлено в окремі дисципліни облік для різних видів діяльності.

Тенденція зростання кількості суб’єктів підприємництва продовжується, і, відповідно, постійно зростає попит на послуги бухгалтерів, без яких не може обійтись жодне підприємство.

Сьогодні, враховуючи світові інтеграційні процеси, зростає роль знань з бухгалтерського обліку, аналізу і контролю у розкритті злочинів і адміністративних порушень у сфері економіки. Адже обліковий процес містить документи, які можуть виступати доказами у різних кримінальних, адміністративних і цивільних справах. У зв’язку з цим виникла потреба у застосуванні знань бухгалтерів для забезпечення юристів доказовою базою. Знання і уміння бухгалтерів з судово-бухгалтерської експертизи створює додаткові можливості їх працевлаштування у якості експертів, що необхідно в існуючій судовій практиці, коли наявний потенціал Науково-дослідних інститутів судових експертиз неспроможний своєчасно забезпечити цими послугами потреби юристів.

Один із напрямів застосування знань студентів спеціальності “Облік і аудит” виник у зв’язку з підготовкою бюджетних установ до впровадження національних стандартів обліку і звітності - назріла необхідність удосконалення моделі підготовки фахівців, особливо орієнтованих на нові стандарти обліку, аналізу і контролю для управління підприємствами бюджетної сфери, і формування відповідної системи їхнього навчання, що забезпечувало б можливість отримання професійної освіти відповідно до сучасних концепцій опрацювання даних та знань, для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.

Підготовка фахівців спеціальності “Облік і аудит” у Львівському національному університеті імені Івана Франка враховує специфіку регіону, в якому, передусім, працевлаштовуються випускники Львівщини, зорієнтовані на наданні обліково-аналітичних послуг організації та функціонування служб управління великих корпорацій. За останні роки більшість випускників були затребувані у таких компаніях: НАК “Нафтогаз України”, “Бізнес Сервіс Nеstle” (забезпечує обслуговування фінансових операцій і процесів з управління персоналом у країнах Східної і Центральної Європи), Львівський державний завод “ЛОРТА”, “Coca-Cola Beverages Ukraine Ltd” та ін.